DĚLÍCÍ STĚNY MODERAČNÍ TABULE

DĚLÍCÍ STĚNY versus MODERAČNÍ TABULE


DĚLÍCÍ STĚNY = PARAVANY
tento výraz v našem sortimentu zastupuje oboustranné panelové plochy SPOJENÉ navzájem do řetězce nebo různých prostorových tvarů (úhlový-lomený tvar, křížový-4ramenný tvar, aj.), plochy jsou nabízeny s povrchy BÍLÝ MAGNETICKÝ nebo KOREK nebo TEXTIL, textilní povrch může být dodán v barvách dle příslušné nabídky, jednotlivé povrchy se mohou na jednom panelu libovolně kombinovat, zrovna tak barvy u varianty s oboustranným textilním potahem.
Spojení ploch je realizováno ocelovými stojnami (stabilizační a spojovací) na pantovém principu.


MODERAČNÍ TABULE
název moderační tabule přísluší oboustrannému panelu na dvou stojnách STOJÍCÍMU SAMOSTATNĚ v prostoru,
velikosti panelů i jejich povrchové provedení je naprosto shodné s panely u dělících stěn s tím zásadním rozdílem,
že zde se napojení stojen provádí formou přímého šroubení (natvrdo). Tím je vyloučeno napojování moderačních tabulí
do spojených sestav !!!
Seřazením jednotlivých moderačních tabulí (ploch) do řady vytvoříme "pseudo" dělící stěnu bez vzájemného napojení.